P41-100E0, P41-100E0 Lumel, Bộ chuyển đổi tín hiệu P41-100E0, Đại lý Lumel tại Việt Nam

Đại lý Lumel tại Việt Nam

100% Poland Origin

Lumel Vietnam

Code: P41 100E0

1-phase progr. Transducer ; 1:supply 85-253Vac/dc