S2 FSS65, 140014065, Cảm biến lưu lượng S2 FSS65, Đại lý ELETTA tại Việt Nam

Đại lý ELETTA tại Việt Nam

100% Sweden Origin

ELETTA Vietnam

Code: 140014065 Flow Sensor
Flow switch
Typ S2 FSS65
Mounting design / flow direction: D (L) - from bottom to top