C10-3VF, C10-3VF Sinfonia, Đại lý Sinfonia tại Việt Nam

100% Japan Origin

Sinfonia Vietnam

Model: C10-3VF
Clutch DC24V 22.5W