389941, FT-3 Fiberglass Tape, Đại lý chính hãng Chromalox Vietnam

Chromalox Vietnam PN: 389941
 FT-3 Fiberglass Tape