NRC-50AL, NRC-50AL Apiste, Thiết bị làm mát NRC-50A, Đại lý Apiste tại Việt Nam

Đại lý Apiste tại Việt Nam

100% Japan Origin

Apiste Vietnam

Model: NRC-50AL
Electronic cooling unit