D633-521B, Van thuỷ lực D633-521B, D633-521B Moog, Đại lý chính hãng Moog tại Việt Nam

Đại lý chính hãng Moog tại Việt Nam

100% EU   Origin

Moog Việt Nam

Van
Model: D633-521B
Type: R16KO1F0NSX2
(Model: D633-521B
Type R16KO1F0NSX2
S/N: D161, Rev E, 350 bar, ±10 mA, 24VDC)