EYCON-20/L01/NONE/MBMS/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XX Eurotherm, Đại lý Eurotherm tại Việt Nam

Dòng EyconTM của Visual Supervisors cung cấp khả năng điều khiển, ghi lại và hiển thị sáng tạo, đa chức năng - đưa chuyên môn về kiểm soát, thu thập dữ liệu và tự động hóa quy trình vào một đơn vị quản lý quy trình duy nhất. Eycon 10 (5.5 ″ ¼ VGA) và Eycon 20 (12.1 ″ XGA) cung cấp màu sắc tích hợp, màn hình TFT có khả năng thực hiện điều khiển liên tục, tuần tự và logic trong một hộp gắn bảng mỏng.

Thông số kĩ thuật

Input Type                    Remote

IP Rating                      IP65

Display Type                Eycon 10: 5.5" QVGA, Eycon 20: 12.1" XGA

SP Programmer             8 Channels, 40 Segments each

Analogue IP/OP            Remote

Digital IP/OP                Remote

Batch Management       Yes

Recipe                          Yes

Auditor Features           Yes

Controllers                   Yes

Data Logging                Yes

Ethernet/FTP                10/100Mbps

Modbus (Serial)             Master/Slave

Profibus                        Master

Network Addressing      Boot P, DHCP, Fixed IP, Link Local

Note: replace for E20F/-2/N/2/N/1/SL/O/E/F/0/5Y/0 (Foxboro)