330850-90-00, Cảm biến tiệm cận 330850-90-00, 330850-90-00 Bently Nevada, Đại lý Bently Nevada tại Việt Nam

Đại lý Bently Nevada tại Việt Nam

100% USA Origin

Bently Nevada  Vietnam

Model: 330850-90-00
Proximity Sensor