D1553.143U1, Cảm biến tốc độ D1553.143U1, Đại lý chính hãng Braun Vietnam

Braun Vietnam

Model: D1553.143U1 Speed Sensor
Speed Alarm, with 2 analog outputs and 4 setpoints, sensor supply monitoring included, in snap-on-track enclosure, supply 18...40 V AC/DC