SMP10-A, SMP10-A  Kipp&Zonen, Cảm biến đo nhiệt độ tấm pin SMP10-A, Đại lý Kipp&Zonen tại Việt Nam

Đại lý Kipp&Zonen tại Việt Nam

Kipp&Zonen
VIETNAM

P/N: 0374905-202 Pyrometer
SMP10-A Smart Pyranometer • 4 to 20 mA version • 10 m cable