NRC-100AL, NRC-100AL Apiste, Thiết bị làm mát NRC-100AL, Đại lý Apiste tại Việt Nam

Đại lý Apiste tại Việt Nam

100% Japan Origin

Apiste Vietnam

Model: NRC-100AL
Electronic cooling unit