PVMET 150, PVMET 150 Rainwise, Trạm đo khí tượng PVMET 150, Đại lý Rainwise tại Việt Nam

100% USA Origin

Rainwise Vietnam

Model: PVMET 150
Thermopile pyranometer
SKU: 800-0092