A2C3V0-S18/S, A2C3V0-S18/S Econex, Bộ truyền động A2C3V0-S18/S, Đại lý Econex tại Việt Nam

Đại lý Econex tại Việt Nam

100% Italy Origin

ECONEX VIETNAM

A2C3V0-S18/S Actuator
Electric actuator AR2C3130-S18/S 180° 230V/50-60Hz
-120s/180° - 20 Nm - pot. 1 kohm - Auto/Man - 180° rotation - HC 85011010 - Origin IT
Attuatore elettrico AR2C3130-S18/S 230V/50-60Hz
120s/180° - 20 Nm - Pot. 1 kOhm - Auto/Man