CP3219-0030, CP3221-0030, CP3224-0030, Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

cp3219-0030-cp3221-0030-cp3224-0030-dai-ly-beckhoff-tai-viet-nam.png

Liên hệ tư vấn

Mr Hà

ha@pitesco.com

0914.643.179

live:ha_1652

CP3219-0030, CP3221-0030, CP3224-0030, Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

CP32xx-0030 Multi-touch Panel PCs
CP3212-0030 12-inch display 800 x 600, multi-finger touch screen
CP3215-0030 15-inch display 1024 x 768, multi-finger touch screen
CP3216-0030 15.6-inch display 1366 x 768, multi-finger touch screen
CP3218-0030 18.5-inch display 1366 x 768, multi-finger touch screen
CP3219-0030 19-inch display 1280 x 1024, multi-finger touch screen
CP3221-0030 21.5-inch display 1920 x 1080, multi-finger touch screen
CP3224-0030 24-inch display 1920 x 1080, multi-finger touch screen
 
 

Bài viết liên quan