FT-3218-13111-2121-101, Đồng hồ đo lưu lượng FT-3218-13111-2121-101, Đại lý Onicon tại Việt Nam

Đại lý Onicon tại Việt Nam

Onicon  Vietnam

Code: FT-3218-13111-2121-101
Flow Sensor
In-line EM flow sensor, 18 in. CS body w/ PTFE liner, 300 # flanges & 3, 316 SS electrodes. Advanced transmitter w/ (2) AO, (2) DO, MODBUS RS485, IP 67 painted Al enclosure & 24 VAC/DC input pwr.  Integral mount. data log.