T25-V3, T25-V3 AMPTRON, Bộ chuyển đổi tín hiệu T25-V3, Đại lý AMPTRON tại Việt Nam

Đại lý AMPTRON tại Việt Nam

AMPTRON T25-IL Transducer / Sensing
AC Amp Transducer 1Ph I/P CT/1A, O/P 4-20mA, Supply 110-230Vac/dc , Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
AMPTRON T25-I3 Transducer / Sensing
AC Amp Transducer 3Ph I/P CT/1A, O/P , 4-20mA,Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
AMPTRON T25-V3 Transducer / Sensing
AC Volt Transducer 3Ph I/P PT400/110V ,0-500V
O/P4-20mA, Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
AMPTRON T25-W30 Transducer / Sensing
Watt Transducer 3P4W unbalanced load, I/P
400/110V,CT 600/1A, Range 0-400kW, O/P 4-20mA
AMPTRON VIETNAM