SG564420, Rơ Le SG564420, Đại lý chính hãng Celduc Vietnam

Celduc Vietnam Code: SG564420
 SSR 40A/400Vac/Ctrl 4-20mA ; Relay
Celduc Vietnam Code: SG564420
 SSR 40A/400Vac/Ctrl 4-20mA ; Relay