Magtrol -Vietnam, Magtrol Vietnam, Bộ chuyển đổi Magtrol, Chuyên cung cấp thiết bị Magtrol, Đại lý Magtrol tại Việt Nam

Đại lý Magtrol tại Việt Nam

Magtrol  Vietnam

Model: 007967 Power Supply
Item: 5212-2A POWER SUPPLY, 240 VAC/24 VDC
Current regulated Power supply
manual control in open loop or
analog input 0-5 VDC for external control
Display of current
Brake Supply 24V (0.2; 0.5 or 1 A)
Power supply 240VAC 50/60 Hz