102-700EL1000, 102-700EL1000 Kinetrol, Đại lý Kinetrol tại Việt Nam

102-700EL1000- Thiết bị truyền động có bộ định vị EL hãng Kinetrol
Nhà sản xuất: Kinetrol https://www.kinetrol.com/index.html

Nhà cung cấp: Pitesco đại lý hãng Kinetrol tại Vietnam, Kinetrol Vietnam, đại lý Kinetrol Vietnam

Mã hàng: 102-700EL1000

https://www.kinetrol.com/pdf/cat/KF372_EL_MAY21.pdf