DPT146 A2AAA100B0X, Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ DPT146 A2AAA100B0X, Đại lý chính hãng Vaisala Việt Nam

100% Finland Origin Vaisala Vietnam Code: DPT146 A2AAA100B0X
DPT146 Dewpoint Transmitter