751330,  751330 Pilz, Rơ le an toàn 751330, Nhà phân phối Pilz tại Việt Nam

Nhà phân phối Pilz tại Việt Nam

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code:  751330
Description: PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
safety relay