VS-5FX-1, VARICAM, VS-5FX-1 NSD, Đại lý NSD tại Việt Nam

NSD Vietnam Model: VS-5FX-1
 VARICAM
NSD Vietnam Model: VS-5FX
 VARICAM