CDV75M*8192/32768 PB 50/D75ZB10NT+FS, Bộ mã hóa vòng quay CDV75M*8192/32768 PB 50/D75ZB10NT+FS, Đại lý TR Electronic Vietnam

TR Electronic Vietnam Encoder / Drehgeber
 CDV75M*8192/32768 PB 50/D75ZB10NT+FS
 CDV75M-00037
 number of steps 8192
 revolutions 32768
 Profibus/Profisafe interface
 Standard EN 61508
 Standard EN 62061 / EN ISO 13849
 increments 4096
 Signals K1+K2+Neg
 signal level 5V
 Supply voltage 11V..27V
 Protection class IP65
 Drawing No. 04-CDV75M-M0020