T8.5000.C824.2500, Bộ mã hóa vòng quay T8.5000.C824.2500, Đại lý chính hãng Kubler Vietnam

Kubler Vietnam Code: T8.5000.C824.2500
 Encoder
Kubler Vietnam Code: 8.5820.4512.4096
 Encoder