EDS-G205A-4PoE, EDS-G205A-4PoE Moxa, bộ chuyển mạch không quản lý EDS-G205A-4PoE, Đại lý Moxa tại Việt Nam

Đại lý Moxa tại Việt Nam

MOXA  EDS-G205A-4PoE
Unmanaged gigabit PoE switch with 4 PoE 10/100/1000BaseT(X) ports, 1 1000BaseT port, 0 to 60°C
moxa switch, bộ chuyển  mạch không quản lý MOXA
MOXA Vietnam