570640, 570640 Pilz, Cảm biến an toàn 570640, Nhà phân phối pilz tại Việt Nam

Nhà phân phối pilz tại Việt Nam

100% Germany Origin

Pilz Vietnam

Code: 570640
Description:  PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
Magnetic safety gate system