Elmeko-Vietnam, Elmeko Vietnam, Bộ cân bằng áp suất Elmeko, Máng ngưng tụ Elmeko, Đại lý Elmeko tại Việt Nam

 KWP 150  Condensate trough KWP 150 Máng ngưng tụ KWP 150 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
OUT-FIT OF-M25-W     Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DRAIN-FIT DF-M20-BA     Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
OUT-FIT OF-M20-BI     Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
  OUT-FIT OF-M20-BA     Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 DEM 12 MS  Pressure equalization unit  DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất  DEM 12 MS Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 DEM 40  Pressure equalization unit  DEM 40 Bộ cân bằng áp suất  DEM 40 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 DEM 20  Pressure equalization unit  DEM 20 Bộ cân bằng áp suất  DEM 20 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEM12  Pressure equalization unit DEM12 Bộ cân bằng áp suất DEM12 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
TPC 300 Peltier-Controller  Bộ điều khiển Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 Fitting for condensate drain     Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
Home  Condensate vent drain plastic     Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
Condensate vent drain stainless steel     Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
KRP 300 Condensate Trough KRP 300 Máng ngưng tụ KRP 300 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 KRP 200  Condensate Trough  KRP 200 Máng ngưng tụ KRP 200 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PM 100 Thermoelectric cooler PM 100 Máng ngưng tụ PM 100 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PM 50 Thermoelectric cooler PM 50 Máng ngưng tụ PM 50 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEK 04  Roof-mounted cooling unit DEK 04 Bộ làm mát DEK 04 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 30 Thermoelectric cooler PK 30 with additional housing Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 30  Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
TRP 205 Thermostat TRP 205, heating and cooling Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt TRP 205 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 TES 60 Thermostat TES 60 Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt  TES 60 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 30 Thermoelectric cooler PK 30 Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 30 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 PK 300 PS-C  Thermoelectric cooler PK 300 PS-C Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt  PK 300 PS-C Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 150 PS-C Thermoelectric cooler PK 150 PS-C Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 150 PS-C Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
K 150 HK-EX Thermoelectric cooler PK 150 HK-EX Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt K 150 HK-EX Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 50-HD Thermoelectric cooler PK 50-HD Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 50-HD Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
T20 2000 T20 2000, Sheet steel   Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 DEK 12 Home  Roof-mounted cooling unit DEK 12 Thiết bị làm mát gắn trên mái nhà DEK 12 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 PK 75 Thermoelectric cooler PK 75 with additional housing Bộ làm lạnh  PK 75 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
T29 4000 T29 4000, Sheet steel   Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 DEK 15 Roof-mounted cooling unit DEK 15 Thiết bị làm mát gắn trên mái nhà DEK 15 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 100   Thermoelectric cooler PK 100 with additional housing Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 100  Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
T29 4000 T29 4000, Stainless steel Thiết bị làm lạnh T29 4000 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
S 500 Wall-mounted cooling unit S 500 Thiết bị làm lạnh S 500 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEK 20 Roof-mounted cooling unit DEK 20 Bộ làm mát gắn trên mái nhà Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 150 Thermoelectric cooler PK 150 with additional housing Bộ làm mát gắn trên mái nhà Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 DEK 30 Roof-mounted cooling unit DEK 30 Bộ làm mát gắn trên mái nhà DEK 30 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 300  Thermoelectric cooler PK 300 with additional housing  Bộ làm mát nhiệt điện PK 300 với vỏ bổ sung Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 150 PS-C  PK 150 PS-C with additional housing PK 150 PS-C có thêm vỏ Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
T43 6000  T43 6000, Stainless steel T43 6000,Bộ làm mát máy  Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PK 300 PS  Thermoelectric cooler PK 300 PS Bộ làm mát nhiệt điện PK 300 PS Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEK 40 Roof-mounted cooling unit DEK 40 Bộ làm mát gắn trên mái nhà DEK 40 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 PK 300 PS   PK 300 PS with additional housing Bộ làm mát có vỏ bảo vệ PK 300 PS  Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 T43 8000 T43 8000, Sheet steel  T43 8000 bộ làm mát Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
S 1000 Wall-mounted cooling unit S 1000 Bộ làm mát treo tường S 1000 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
S 2500 Wall-mounted cooling unit S 2500 Bộ làm mát gắn tường S 2500 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
S 4000 Wall-mounted cooling unit S 4000  Bộ làm mát gắn tường S 4000 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SH 75D  Enclosure Heater SH 75D  Máy sưởi  SH 75D Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
ML 150 Enclosure Heater ML 150 Máy sưởi  ML 150 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SL 350 Enclosure Heater SL 350 Bộ phát nhiệt SL 350 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 SM 30 Enclosure Heater SM 30  Bộ phát nhiệt bao vây SM 30 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SH 100  Enclosure Heater SH 100 Máy sưởi vỏ SH 100 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 HL 1500 Enclosure Heater HL 1500 Bộ phát nhiệt  HL 1500 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 SM 50L  Enclosure Heater SM 50L Bộ phát nhiệt  SM 50L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SH 400L Enclosure Heater SH 400L Bộ phát nhiệt  SH 400L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SM 20 Enclosure Heater SM 20 Bộ phát nhiệt  SM 20 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SL 500 Enclosure Heater SL 500 Bộ phát nhiệt SL 500 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 SH 75  Enclosure Heater SH 75 Bộ phát nhiệt  SH 75 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SH 60 SH 60 (110 - 240V AC/DC) Bộ phát nhiệt  SH 60 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SF 35 Enclosure Heater SF 35 Bộ phát nhiệt  SF 35 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SH 130L Enclosure Heater SH 130L Bộ phát nhiệt  SH 130L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
HL 1200 Enclosure Heater HL 1200 Bộ phát nhiệt  HL 1200 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SH 150 Enclosure Heater SH 150 Bộ phát nhiệt  SH 150 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 SM 10 Enclosure Heater SM 10 Bộ phát nhiệt   SM 10 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SM 100L Enclosure Heater SM 100L Bộ phát nhiệt   SM 100L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SM 45 Enclosure Heater SM 45 Bộ phát nhiệt SM 45 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SF 55 Enclosure Heater SF 55 Bộ phát nhiệt SF 55 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SL 650 Enclosure Heater SL 650 Bộ phát nhiệt SL 650 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SL 250 Enclosure Heater SL 250 Bộ phát nhiệt SL 250 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 M25-W  OUT-FIT OF-M25-W Bộ phận hút ẩm M25-W Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
M20-BA DRAIN-PHÙ HỢP DF-M20-BA Bộ phận hút ẩm M20-BA Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEM 12 MS Pressure equalization unit DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất DEM 12 MS Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEM 40 Pressure equalization unit DEM 40  Bộ cân bằng áp suất DEM 40 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 DEM 20 Pressure equalization unit DEM 20  Bộ cân bằng áp suất DEM 20 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEM12 Pressure equalization unit DEM12  Bộ cân bằng áp suất DEM12 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 ETUH 22 Thermo - Hygrostat ETUH 22 Máy hút ẩm điện tử  ETUH 22 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
THRV 22 Thermostat THRV 22  Bộ điều nhiệt THRV 22 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
TER 200 Digital temperature controller TER 200 Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số TER 200 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
  Fitting for condensate drain Ôngs thoát nước Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
TFH 05 Thermostat TFH 05 Máy điều nhiệt TFH 05 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
  Condensate vent drain plastic thiết bị hỗ trợ thoát hơi nước Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
  Condensate vent drain stainless steel thiết bị hỗ trợ thoát hơi nước  Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 HYW 90 Hygrostat HYW 90 Công tắc HYW 90 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
TKW 60 Thermostat TKW 60  Máy điều nhiệt TKW 60 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
TRW 60 Thermostat TRW 60 Bộ điều nhiệt TRW 60 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
TRO 60 Thermostat TRO 60 Bộ điều nhiệt TRO 60 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
SH 250L Enclosure Heater SH 250L Thiết bị phát nhiệt SH 250L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 SH 100D   Enclosure Heater SH 100D (400V AC/DC) Thiết bị phát nhiệt  SH 100D (400V AC/DC) Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 80 Filter Fan LV 80 Quạt lọc LV 81 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LV 85  Filter Fan LV 85 Quạt lọc LV 85 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 100 Filter Fan LV 100 Quạt lọc LV 100 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 200 Filter Fan LV 200 Quạt lọcLV 200 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 250  Filter Fan LV 250 Quạt lọc LV 250 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LV 300 Filter Fan LV 300 Quạt lọc  LV 300 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 400 Filter Fan LV 400 Quạt lọc  LV 400 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 405  Filter Fan LV 405 Quạt lọc  LV 405 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 410  Filter Fan LV 410 Quạt lọc  LV 410 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 500  Filter Fan LV 500 Quạt lọc  LV 500 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 550  Filter Fan LV 550 Quạt lọc  LV 550 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 600  Filter Fan LV 600 Quạt lọc  LV 600 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 700  Filter Fan LV 700 Quạt lọc  LV 700 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LV 800  Filter Fan LV 800 Quạt lọc  LV 800 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PSE 30  Dehumidifier for Enclosures PSE 30 Máy hút ẩm cho vỏ máy PSE 30 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 PSE 30L  Dehumidifier for Enclosures  PSE 30L Máy hút ẩm cho vỏ máy  PSE 30L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
PSE 30LP  Dehumidifier for Enclosures PSE 30LP Máy hút ẩm cho vỏ máy PSE 30LP Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LE-600-SL LED-Lamp LE-600-SL Đèn LED LE-600-SL Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LE-600-L LED-Lamp LE-600-L Đèn LED LE-600-L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LE-450-SL  LED Lamp LE-450-SL Đèn LED LE-450-SL Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LE-450-L  LED-Lamp LE-450-L Đèn LED LE-450-L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LE-300-SL LED-Lamp LE-300-SL Đèn LED LE-300-SL Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LE-300-L  LED-Lamp LE-300-L Đèn LED  LE-300-L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LE-150-SL LED-Lamp LE-150-SL Đèn LED  LE-150-SL Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LEX-350-BTP Enclosure lamp LEX-350-BTP Đèn ốp LED  LEX-350-BTP Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LEX-350-TP  Enclosure lamp LEX-350-TP Đèn ốp LED LEX-350-TP Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LEX-350-BT19  Enclosure lamp LEX-350-BT19 Đèn ốp LED LEX-350-BT19 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LEX-350-T  Enclosure lamp LEX-350-T Đèn ốp LED LEX-350-T Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LEX-350-BT  Enclosure lamp LEX-350-BT Đèn ốp LED  LEX-350-BT Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-S  Enclosure lamp LLX-400-S Đèn ốp LED  LLX-400-S Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-B  Enclosure lamp LLX-400-B Đèn ốp LED  LLX-400-B Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-BV  Enclosure lamp LLX-400-BV Đèn ốp LED  LLX-400-BV Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LLX-400-SV  Enclosure lamp  LLX-400-SV Đèn ốp LED  LLX-400-SV Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-SV  Enclosure lamp LLX-400-SV Đèn ốp LED LLX-400-SV Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LLX-400-BM  Enclosure lamp  LLX-400-BM Đèn ốp LED  LLX-400-BM Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-BW  Enclosure lamp LLX-400-BW Đèn ốp LED LLX-400-BW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-SW  Enclosure lamp LLX-400-SW Đèn ốp LED LLX-400-SW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LLX-400-BWM  Enclosure lamp  LLX-400-BWM Đèn ốp LED  LLX-400-BWM Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-BWU  Enclosure lamp LLX-400-BWU Đèn ốp LED LLX-400-BWU Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-BWX  Enclosure lamp LLX-400-BWX Đèn ốp LED LLX-400-BWX Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-SWU  Enclosure lamp LLX-400-SWU Đèn ốp LED LLX-400-SWU Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-400-SWX  Enclosure lamp LLX-400-SWX Đèn ốp LED LLX-400-SWX Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-800-B  Enclosure lamp LLX-800-B Đèn ốp LED LLX-800-B Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-800-S  Enclosure lamp LLX-800-S Đèn ốp LED LLX-800-S Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-800-BW  Enclosure lamp LLX-800-BW Đèn ốp LED LLX-800-BW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LLX-800-SW  Enclosure lamp LLX-800-SW Đèn ốp LED LLX-800-SW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LE-982-106  LE-982-106 LED-Light fitting Đèn LED LE-982-106 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LE-982-103    LE-982-103  LED-Light fitting Đèn LED  LE-982-103  Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LMM-880-MW Machine lighting  LMM-880-MW Đèn chiếu sáng máy LMM-880-MW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
 LMM-630-MW Machine lighting  LMM-630-MW Đèn chiếu sáng máy  LMM-630-MW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LMM-370-MW Machine lighting LMM-370-MW Đèn chiếu sáng máy LMM-370-MW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LMR-840-MG(W) Machine lighting LMR-840-MG(W) Đèn chiếu sáng máy LMR-840-MG(W) Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LMR-580-MG(W) Machine lighting LMR-580-MG(W) Đèn chiếu sáng máy LMR-580-MG(W) Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LMR-330-MG(W) Machine lighting LMR-330-MG(W) Đèn chiếu sáng máyLMR-330-MG(W) Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LMT-615-MG Machine lighting LMT-615-MG Đèn chiếu sáng máy LMT-615-MG Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LMT-570-MGW Machine lighting LMT-570-MGW Đèn chiếu sáng máy LMT-570-MGW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
LMT-330-MG Machine lighting LMT-330-MG Đèn chiếu sáng máy LMT-330-MG Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEM 12 MS Pressure equalization unit DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất DEM 12 MS Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEM 20 Pressure equalization unit DEM 20 Bộ cân bằng áp suất DEM 20 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
DEM 40  Pressure equalization unit DEM 40 Bộ cân bằng áp suất DEM 40 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko