MD-1capa, MD-1capa Asker, Thiết bị đo độ cứng MD-1capa, Đại lý Asker tại Việt Nam

Thiết bị đo độ cứng MD-1capa

100% Japan Origin

Asker  Vietnam

Model: MD-1capa A-type
Micro Durometer