Higen Vietnam, C1-100HP-4P, J100HQ1PHT-CCIC, Đại lý chính hãng Higen Vietnam

100% Korea Origin

Higen Vietnam

Model:  C1-100HP-4P
Type: J100HQ1PHT-CCIC
Three phase induction motor ; 75 kW, 50 Hz, 100 HP
Note: báo giá theo nameplate