1.01.0281.12001 - Bộ giao tiếp công nghiệp HMS IXXAT 1.01.0281.12001 - 1.01.0281.12001 HMS - Đại lý chính hãng HMS tại Việt Nam

Đại lý chính hãng HMS tại Việt Nam

https://www.ixxat.com/products/pc-interfaces-overview/details/usb-to-can-v2-professional

Bộ giao tiếp công nghiệp HMS IXXAT USB to CAN V2 compact Order code: 1.01.0281.12001 : 2 x CAN (Tốc độ cao/thấp), LIN

Với tối đa hai kênh CAN Tốc độ cao, một kênh CAN tốc độ thấp và một kênh LIN, tùy thuộc vào biến đổi của thiết bị, nhiều ứng dụng có thể sử dụng bộ chuyển đổi USB-to-CAN V2 trong đó có công nghiệp và lĩnh vực ô tô.

Thông số kỹ thuật cơ bản của bộ giao tiếp công nghiệp HMS IXXAT USB to CAN V2 compact Order code: 1.01.0281.12001 :

Giao diện bus: PC USB 2.0, Tốc độ cao

Vi điều khiển: 32 bit

Bộ điều khiển CAN : Nội bộ / CAN 2.0 A/B

Tốc độ truyền CAN: 10 kBit/s ... 1 Mbit/s

Bộ thu phát CAN tốc độ cao : TI SN65HVD251D

Bộ thu phát CAN tốc độ thấp : TJA1055T

Bộ thu phát LIN : TJA1020

Giao thức LIN : V1.3 và V2.0

Tốc độ baud LIN : tối đa. 20 kbaud

Cách ly điện : 1000 VDC trong 1 giây/500 VAC trong 1 phút.

Nguồn điện : 5V, tối đa. 500 mA qua cổng USB

Phạm vi nhiệt độ : -20°C ... 70°C

Kết nối Fieldbus : dựa theo CiA 303-1

Chứng nhận : CE, FCC