DSD240, Thiết bị báo khói DSD240, DSD240 GREYSTONE, Đại lý GREYSTONE tại Việt Nam

Đại lý GREYSTONE tại Việt Nam

Catalog Thiết bị báo khói DSD240

100% Canada/Mexico Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: DSD240 SENSOR
4 wire photoelectric duct mount smoke detector, 240 Vac