MB01E1AB-3005, Thiết bị gia nhiệt MB01E1AB-3005, MB01E1AB-3005 Watlow, Đại lý Watlow tại Việt Nam

Đại lý Watlow tại Việt Nam

100% USA Origin

Watlow Vietnam

Code Number : MB01E1AB-3005

Heater ; Description 1 : MFG MI BAND HTR