CTR-500FE AC 220V, Máy đo độ ẩm lúa gạo  CTR-500FE AC 220V, Đại lý Shizuoka Seiki tại Việt Nam

Đại lý Shizuoka Seiki tại Việt Nam

100% Japan Origin

Shizuoka Seiki  Vietnam

Model:  CTR-500FE AC 220V
Single Kernel Moisture Tester AC 220V