Precima Vietnam, Bộ ly hợp điện từ Precima, Đại lý Precima tại Việt Nam

Đại lý Precima tại Việt Nam

2/ Bộ ly hợp điện từ - Electromagnetic clutches

  • Bộ ly hợp điện từ Precima và phanh hoạt động bằng dòng tải được phát triển đặc biệt cho các yêu cầu của cấu tạo máy móc và thiết bị tiên tiến.
  • Nhờ các tiêu chuẩn chất lượng cao trong phát triển, lựa chọn vật liệu và sản xuất, chúng đáp ứng mọi nhu cầu của kỹ thuật động lực hiện đại

3/ Bộ chỉnh lưu nửa sóng & Bộ chỉnh lưu cầu/ Mạch chỉnh lưu cầu - Half- wave and bridge rectifiers

  • PMB = Bộ chỉnh lưu cầu
  • PME = Bộ chỉnh lưu nửa sóng
  • PMEA = Bộ chỉnh lưu nửa sóng có bảo vệ chống quá áp
  • PMG = Bộ chỉnh lưu phản hồi nhanh

Bộ chỉnh lưu nửa sóng PME làm giảm một nửa điện áp cung cấp giúp tiết kiệm chi phí nhất

Bộ chỉnh lưu cầu toàn sóng PMB tạo ra điện áp một chiều đồng nhất (95% điện áp cung cấp)

Cả hai bộ chỉnh lưu đều có sẵn để chuyển đổi qua điện áp AC hoặc DC. Các biến trở đầu vào và đầu ra bảo vệ bộ chỉnh lưu khỏi điện áp tăng

Bộ chỉnh lưu kích thích nhanh PMG được khuyến nghị sử dụng đối với ứng dụng yêu cầu thời gian nhả ngắn hoặc tiêu tán thấp. Nó kết hợp những lợi ích của bộ chỉnh lưu nửa sóng và bộ chỉnh lưu cầu