SL-23GB-4, SL-23GB-4 Shilla Fire, Đại lý Shilla Fire tại Việt Nam

Onicon Vietnam Model: F-3500-11-D4-1311
 Flow Meter
JUREN Vietnam Model: RGP602
 Điện áp nguồn: 220V (AC/DC) Dòng điện: 5A Chức năng: bảo vệ MBA, động cơ điện, máy phát điện Kích thước màn hình: 128x64mm
 Độ chính xác đo lường: Điện áp, dòng điện (0,2), công suất (0,5).
 Differential protection device
Yokogawa
 Vietnam
Model : EJA118W-EMSD2BA-BA05-97DB/FF1
 
 Range : ?
 Differential Pressure Transmitter
 Note : conf range khi order
MOXA Vietnam Model: DA-720-C7-DPP-LX
 Core i7-6600U, 2.6 GHz, Dual Core CPU, with 8G mSATA, 4G RAM and Linux Debian 8 64 bit, dual power, -25 to 55°C temp, IEC 61850-3 compliant.
Motrona/Electro-Sensor Vietnam part number: 800-006170
 MC700
 Motion Controller
Hangil Control Vietnam Model: HCT-820C
 Joystick type transmitter (Type C)
 2 step key switch type
 (3 step key switch type is discontinued)
Shilla Fire Vietnam Model: SL-23GB-4
 Lever-type Monitor
 Cast Iron(Valve) & Bronze (Body),
 ANSI #150 4" x NH 4",
 Valve Integrated Type
Ogura Vietnam Model: HCC-19BL with std. accessories
 Rebar Cutting Machine
 1. 1x battery included in standard accessories
 2. Battery charger included in standard accessories
 3. 1x blade set fitted to tool