PVMET 200, PVMET 200 Rainwise, Trạm giám sát PVMET 200, Đại lý Rainwise tại Việt Nam

Đại lý Rainwise tại Việt Nam

Thiết bị PVMET 200 là một trạm giám sát năng lượng mặt trời thương mại được ưa chuộng, có các cảm biến PV và gió chất lượng cao. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thiết bị:

  • Cảm biến Bức xạ Toàn cầu và Bức xạ Mặt phẳng: Thiết bị có tùy chọn cho cả cảm biến bức xạ toàn cầu và bức xạ mặt phẳng của tấm pin năng lượng mặt trời.
  • Cảm biến Nhiệt độ Mặt sau của Tấm Pin: Có thể chọn một hoặc hai cảm biến nhiệt độ mặt sau của tấm pin, giúp theo dõi nhiệt độ chính xác, một thông số quan trọng để giám sát hiệu suất.
  • Cảm biến Nhiệt độ Không khí Xung quanh: Cảm biến này được bảo vệ trong một vỏ chống nắng để tăng độ chính xác.
  • Cảm biến Tốc độ và Hướng Gió: Một anemometer mini-aervane cung cấp thông tin về tốc độ và hướng gió.
  • Giao tiếp Modbus RTU: Thiết bị kết nối thông qua giao tiếp Modbus RTU với tùy chọn ethernet Modbus TCP.
  • Chứng nhận SunSpec: Các cảm biến của PVMET 200 đã được chứng nhận hoặc tuân thủ SunSpec.