Bộ mã hoá vòng quay HOG100 DN 5000 I SR 16H7 KLK, Đại lý Baumer tại Việt Nam

Đại lý Baumer tại Việt Nam

Baumer Vietnam

HOG100 DN 5000 I SR 16H7 KLK
Materialnr 11111531
Encoder