Labthink Vietnam, C330G Labthink, Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền hơi nước C330G Labthink, Đại lý chính hãng Labthink Vietnam

Dải kiểm tra:

g/(m2•day) (Tiêu chuẩn) 0.00005 ~ 5

g/(100in2•day) 0.000003 ~ 0.3225

g/(pkg•day)(Package) 0.00000025 ~ 0.025

Độ phân giải: g/(m2•day) 0.00001

Nhiệt độ kiểm tra: °C 10 ~ 55 ±0.2

Độ ẩm kiểm tra: RH 5% ~ 90% ±1%, 100%

Chức năng khác: Optional (Tùy chọn mua thêm)

- Kiểm tra đóng gói (3L Max.)

- DataShieldTM Note2

- Hệ thống máy tính yêu cầu bởi GMP

- CFR21 Part11

Buồng kiểm tra: 3 Buồng kiểm tra

Kích thước vật mẫu: 108mm X 108mm

Độ dày vật mẫu: ≤3mm

Không gian kiểm tra tiêu chuẩn: 50cm2

Khí mang: 99.999% Khí ni- tơ độ tinh khiết cao (Ngoài phạm vi cung cấp)

Áp suất khí mang: ≥0.28MPa / 40.6psi

Kích thước cổng: ống kim loại 1/8 inch