Micaflex PFT ver 3, Cảm biến chênh áp Micaflex PFT ver 3 Micatrone, Đại lý Micatrone tại Việt Nam

Đại lý Micatrone tại Việt Nam

Micaflex PFT ver 3 là cảm biến chênh áp suất có thể lập trình để đo và điều chỉnh áp suất và lưu lượng không khí. PFT đi kèm với giấy chứng nhận và báo cáo thử nghiệm từ hiệu chuẩn nhà máy.

Đặc tính chung của bộ cảm biến chênh áp Micaflex PFT ver 3

  • Phạm vi đo  từ 0...50 Pa đến 0...10 kPa
  • Hai đầu ra giá trị tương tự cho áp suất hoặc lưu lượng và để điều chỉnh.
  • Đầu ra giữa 0/2... 10 VDC hoặc 0/4... 20 mA, có thể mở rộng trong phạm vi đo của cảm biến.
  • Bộ điều khiển PI để điều khiển trực tiếp bộ biến tần hoặc bộ truyền động
  • Được trang bị báo động âm thanh và hình ảnh.