NRGT 26-2, NRGT 26-2 Gestra, Cảm biến đo mức chất lỏng NRGT 26-2, Đại lý Gestra tại Việt Nam

Đại lý Gestra tại Việt Nam

Xem thêm chi tiết tại đây !

100% Germany Origin

Gestra Vietnam

Item No: 3482045 Level Sensing
level electrode NRGT 26-2
G3/4" measuring range L 800 mm
PN 40 + Art.-Nr: 52820 3.2161/1.4571/PTFE
length: 899mm
power supply 24V DC; 4V AC; IP65
output signal 4-20mA
SIL2