N012ST.16E, N012ST.16E KNF, Bơm chân không N012ST.16E, Đại lý KNF tại Việt Nam

Đại lý KNF tại Việt Nam

Item no: 049785/049969

PUMP IP54-T 230V50HZ N012ST.16E

KNF