PD3124-17002D130, PD3124-17002D130 Kinetrol, Van phần trăm PD3124-17002D130, Đại lý Kinetrol tại Việt Nam

Đại lý Kinetrol tại Việt Nam

100% United Kingdom Origin Kinetrol Vietnam Model:

PD3124-17002D130

 P3 POSITIONER WITH DA CW ON SIGNAL RISE, 24VDC FAIL DOWN AND AR
100% United Kingdom Origin Kinetrol Vietnam Model: 124-100
 DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12