SMP10-V, SMP10-V Kipp&Zonen, Cảm biến nhiệt độ tấm pin SMP10-V, Đại lý Kipp&Zonen tại Việt Nam

Đại lý Kipp&Zonen tại Việt Nam

100% EUROPE Origin

Kipp&Zonen
VIETNAM

P/N: 0374905-202 Pyrometer
SMP10-A Smart Pyranometer • 4 to 20 mA version • 10 m cable

 

100% EUROPE Origin

Kipp&Zonen
VIETNAM

P/N: 0374905-100 Pyrometer
SMP10-V Smart Pyranometer • 0 to 1 V version • 10m cable