ABS 960, Thiết bị cân hành lý ABS 960, ABS 960 ATRAX, Đại lý ATRAX tại Việt Nam

Đại lý ATRAX tại Việt Nam

100% NEW ZEALAND Origin

ATRAX Vietnam

Atrax ABS 960 Graphics Display
One set including:
1 x  OP-960+ Operator Panel     
1 x PP-960 Passenger Panel     
1 x PDC Passenger Display Cable (2m)     
1 x LCC-5 Load Cell Cable (5m)     
1 x PS-960 Power Supply (inc. mains lead)