BM3411-L3FB-ACCB, Biến tần BM3411-L3FB-ACCB, Đại lý Baumuller tại Việt Nam

Đại lý Baumuller tại Việt Nam

Baumuller 508010064 Inverter
Baumuller 507124E
Baumuller Inverter BM3411-L3FB-ACCB
Producer no.: 00380114
Baumuller Reparaturwerk Vietnam
Baumuller 11005662 Inverter
Baumuller  541126E
Baumuller Inverter Motor GNA 160 SN-47AR-02RT
Producer no.: 00377265
Baumuller Reparaturwerk Vietnam