SK07RMD00+0104, SK07RMD00+0104 FPZ, Đại lý FPZ tại Việt Nam

FPZ Vietnam Model: SK07RMD00+0104
 Side channel blower for Chiller System
 SCL K07R-MD MOR - IE3 - M.E. 4.0 - 4.8
 kW - 2 POLI - 345-415/200-240V 50Hz -
 380-480/220-280V 60Hz - WR - cURus -
 IE3 - CL. F - TROP. - PTO - IP55 - PAINTED
 Note: hàng tư vấn, sale confirm thông số với inter trước khi đặt hàng