I02HT1DUK, I02HT1DUK Higen, Mô Tơ I02HT1DUK, Đại lý Higen tại Việt Nam

100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMI-15HT3F
 3 Phase Motor
 11 kW, 15 HP, 50Hz, 2 Pole
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: I02HT1DUK 
 Three phase motor
 1.5kW, 2 HP, 4 pole, 50 Hz