124-104uv02000m-bo-truyen-dong-van-124-104uv02000m-dai-ly-kinetrol-tai-viet-nam.png

124-104UV02000M, Bộ truyền động van 124-104UV02000M, Đại lý Kinetrol tại Việt Nam

KINETROL Vietnam

Model: 124-104UV02000M
ACTUATOR MODEL 12 WITH VLS LIMIT SWITCH / 2
X V3 SWITCH / CONE MONITOR